Password
Username
logo
ประเพณีไทยพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกนั้น มีมาตั้งแต่สมัยโบราณดังที่ปรากฎหลักฐานในหลักศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราชว่า
ในวันคลอด พ่อเด็กจะฆ่าไก่เซ่นผีจากนั้นจะนำไก่มาต้มกับสมุนไพรให้แม่กิน แต่ชาวม้งจะไม่กินเครื่องในไก่ ปีกไก่ หัวไก่ ถือกันตามประเพณีไทย
พระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลี ศรีสรรเพชญบรมไตรโลกนาถ พระพุทธรูปองค์นี้เป็น พระพุทธรูปทรงเครื่องต้นอย่างพระกษัตริย์
พระเครื่อง หรือพระพิมพ์ ซึ่งจัดว่าเป็นไฮไลท์ของที่นี่คือ ชุดเบญจภาคีอันโด่งดังอันประกอบด้วยพระสำคัญ 5 องค์
สวนโมกขพลาราม(เดิมชื่อ วัดธารน้ำไหล) หรือสวนโมกข์ สถานที่ปฎิบัติธรรมอันเลื่องชื่อ
กรมศิลปกรออกแบบโดยใช้ศิลปกรรมร่วมสมัยระหว่าง พระปฐมเจดีย์ภาคกลางและพระธาตุพนมภาคอีสาน
Even Phetchabun is a land surrounded by mountains, a little larger than a flat surface. At the same time, with cool weather all year round and rich nature, Phetchabun completely back into town to praise.
คำว่า ปอย แปลว่า ฉลอง คำว่า หลวง แปลว่า ใหญ่โต ฉะนั้นงานปอยหลวงจึงแปลว่า “งานฉลองที่ยิ่งใหญ่” งานปอยหลวงเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นถึงประเพณีและวัฒนธรรมอันสูงส่งของชาวพื้นเมืองในภาคเหนือ
พระอู่ทองท้องช้าง จากข้อมูลในหนังสือ ศิลปะในประเทศไทยที่ประพันธ์โดยศาสตราจารย์ หม่อมเจ้า สุภัทรดิส ดิสสกุล ทำให้ทราบว่าศิลปะแบบอู่ทองนั้นเกิดขึ้นในดินแดนภาคกลาง
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยประสูติแต่สมเด็จพระศรีสุลาลัย (เจ้าจอมมารดาเรียม)
วันมาฆบูชา หมายถึง การบูชา ตรงกับวันเพ็ญ เดือนมาฆะ(ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓) นับเป็นวันพิเศษที่เกิดเหตุการณ์สำคัญทางพระพุทธศาสนา
วันพืชมงคล หรือวันพระราชพิธีพระนังคัลแรกนาขวัญ เป็นประเพณีไทยพระราชพิธีที่มีการสืบทอดกันมาแต่โบราณ
ประเพณีตรุษสงกรานต์ วันสังขารล่อง ในภาษาพื้นเมืองเหนือ หมายถึงวันที่สังขารของเราล่วงไปอีก ๑ ปี มักจะตรงกับวันที่ ๑๓ เมษายน
พ่อขุนรามคำแหงได้ทรงคิดตัวหนังสือไทย ซึ่งเรียกว่า ลายเสือไทย เมื่อเราได้พิเคราะห์ดู ลายเสือไท นี้แล้ว จะเห็นได้ว่า เป็นความคิดที่ก้าวหน้าอย่างแปลกประหลาดมหัศจรรย์
สมัยทวารวดี ชาวบ้านเชียงบางคนขณะที่ขุดหลุมบ้าน หรือขุดดินเพื่อทำสวนครัวในหมู่บ้านเชียง พบเสมาหินหลักเป็นรูปกลีบบัว
การส่วงเฮือหรือแข่งเรือเป็นประเพณีไทยที่ปฎิบัติกันมาตั้งนานนับหลายชั่วอายุคน ประเพณีไทยนี้แทนที่จะลดความนิยมลงตามเวลาเหมือนประเพณีอื่นๆ
ชาติที่มีประเพณีวัฒนธรรม พลเมืองย่อมมีนิสัยรักความประณีต เช่นความเรียบร้อยของบ้านเมืองและเครื่องแต่งกาย
ชนชาติที่ไม่มีประเพณีไทยวัฒนธรรม หรือชาติที่ประเพณีไทยวัฒธรรมกำลังเสื่อมโทรม ชาตินั้นใกล้จะถึงความพินาศล่มจม
งานประเพณีไทยโยนบัวบางพลีเป็นงานแห่ดอกบัวที่มีมาแต่สมัยโบราณ เป็นงานแสดงเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของชาวอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
งานที่พ่อขุนรามคำแหงทรงสนพระทัยยิ่งอยู่อีกอย่างหนึ่ง คือ เรื่อง ตวงบ้าน ตวงเมือง ตวงหมายความว่าตั้ง โดยวิธีให้ช้างให้ม้า ให้ปั่ว
ประเพณีไทยวัฒนธรรมไทย เป็นสิ่งสำคัญมาก ประเพณีวัฒนธรรมไม่เป็นเครื่องหมายภายนอก ไม่เป็นแต่เพียงสิ่งซึ่งจะอวดโลกว่าเราเป็นชาติเจริญเท่านั้น ประเพณีวัฒนธรรม
ประเพณีไทยการเวียนเทียนกลางกว๊านพระเยา โดยเริ่มมีการเวียนเทียนครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ หลังจากได้มีการอัญเชิญพระพุทธรูป(หลวงพ่อศิลา)
ในสมัยก่อนในประเพณีไทยพิธีไหว้ครู ศิษย์จะนำ หญ้าแพรก ข้าวตอก ดอกมะเขือ เป็นดุจเครื่องสักการะไปมอบให้ครู ไม่จำเป็นต้องเอาดอกกล้วยไม่
ตามประวัติในหนังสือการละเล่นของไทยของ อาจารย์ มนตรี ตราโมท กล่าวว่า ม.ร.ว. เถาะ พยัคฆเสนา ในสมัยรัชกาลที่ ๕
Khao Kho, Phetchabun gentle touch of nature. Popular attractions in Khao Kho, Phetchabun.
รวบรวมบทความพระกรุยอดนิยม
ประเพณีไทยวัฒนธรรมไทยโบราณ สุโขทัย ล้านนาไทย
แหล่งรวบรวมข้อมูลด้านประเพณีไทย เผยแพร่วัฒนธรรมความเป็นไทย
สูตรอาหารไทยโบราณ สมุนไพร เพื่อสุขภาพ
คุณสมบัติ ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย พระราชประเพณี

 
ประเพณีไทย

พระใหม่