Password
Username
logo
ประเพณีไทยพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกนั้น มีมาตั้งแต่สมัยโบราณดังที่ปรากฎหลักฐานในหลักศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราชว่า
ในวันคลอด พ่อเด็กจะฆ่าไก่เซ่นผีจากนั้นจะนำไก่มาต้มกับสมุนไพรให้แม่กิน แต่ชาวม้งจะไม่กินเครื่องในไก่ ปีกไก่ หัวไก่ ถือกันตามประเพณีไทย
พระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลี ศรีสรรเพชญบรมไตรโลกนาถ พระพุทธรูปองค์นี้เป็น พระพุทธรูปทรงเครื่องต้นอย่างพระกษัตริย์
พระเครื่อง หรือพระพิมพ์ ซึ่งจัดว่าเป็นไฮไลท์ของที่นี่คือ ชุดเบญจภาคีอันโด่งดังอันประกอบด้วยพระสำคัญ 5 องค์
สวนโมกขพลาราม(เดิมชื่อ วัดธารน้ำไหล) หรือสวนโมกข์ สถานที่ปฎิบัติธรรมอันเลื่องชื่อ
กรมศิลปกรออกแบบโดยใช้ศิลปกรรมร่วมสมัยระหว่าง พระปฐมเจดีย์ภาคกลางและพระธาตุพนมภาคอีสาน

 
ประเพณีไทย

พระใหม่

ติดต่อโทร 093-275-7474  เสื้อยืดมือสอง