Password
Username
logo
เพื่อความสะดวกในการเลือกชมสถานที่ท่องเที่ยวคุณสามารถเลือกสถานที่ท่องเที่ยวตามพื้นที่ต่างๆได้

ท่องเที่ยว:สถานที่ท่องเที่ยวไทย มหัศจรรย์ด้ามขวานทอง ศิลป์แผ่นดิน ใต้ฟ้าพระบารมี

สำหรับผู้ที่รักในสถาปัตยกรรม ศิลปะประเพณีไทย
ชาวต่างชาติให้ไปสัมผัส วิถีไทย ประเพณีไทย มากขึ้นตลอดเวลา
คำว่า ปอย แปลว่า ฉลอง คำว่า หลวง แปลว่า ใหญ่โต ฉะนั้นงานปอยหลวงจึงแปลว่า “งานฉลองที่ยิ่งใหญ่” งานปอยหลวงเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นถึงประเพณีและวัฒนธรรมอันสูงส่งของชาวพื้นเมืองในภาคเหนือ
กาหลอ เป็นงานแห่ในวันประเพณีไทยสงกรานต์ เพื่อความรื่นเริงและแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้บังเกิดเกล้าของตน
พระบรมมหาราชวัง พระบาทสมเด็จพระพุทะยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
ภาพจิตรกรรมฝาผนังแสดงเรื่องราวชาดก วิถีชีวิตตำนานพื้นบ้านประเพณีไทย
ศิลปกรรมสกุลช่างล้านน้าที่เก่าแก่กับการเดินทางไปสัมผัสกับความรุ่งเรืองของอดีต
กรมศิลปกรออกแบบโดยใช้ศิลปกรรมร่วมสมัยระหว่าง พระปฐมเจดีย์ภาคกลางและพระธาตุพนมภาคอีสาน
สวนโมกขพลาราม(เดิมชื่อ วัดธารน้ำไหล) หรือสวนโมกข์ สถานที่ปฎิบัติธรรมอันเลื่องชื่อ
ประเพณีตรุษสงกรานต์ วันสังขารล่อง ในภาษาพื้นเมืองเหนือ หมายถึงวันที่สังขารของเราล่วงไปอีก ๑ ปี มักจะตรงกับวันที่ ๑๓ เมษายน
ตามประวัติในหนังสือการละเล่นของไทยของ อาจารย์ มนตรี ตราโมท กล่าวว่า ม.ร.ว. เถาะ พยัคฆเสนา ในสมัยรัชกาลที่ ๕
เมื่อชาวไทยเราเห็นเป็นการเล่นที่สนุกและเล่นได้ง่าย ก็เลยนิยมเล่นกันแพร่หลายไปแทบทุกหัวบ้านหัวเมือง สืบมาจนเป็นประเพณีไทย เท่าทุกวันนี้
ประเพณีไทยชักพระ หรือภาษาถิ่นภาคใต้ว่า ลากพระ นิยมทำกันในวันแรมค่ำหนึ่ง เดือน ๑๑ คือวันออกพรรษา
นอกจากพิธีของพราหมณ์ในการโล้ชิงช้าถวายความปิติยินดีต่อองค์พระอิศวรเจ้าแล้ว ในเทวสถานหรือที่โบสถ์พราหมณ์ยังมีประเพณีไทยพิธีกระดานลงหลุม
ขนมประเพณีไทยทุกชนิดที่คิดทำขึ้น ล้วนมีความหมายเกี่ยวเนื่องกับประโยชน์ใช้สอยในชีวิต
ในวันคลอด พ่อเด็กจะฆ่าไก่เซ่นผีจากนั้นจะนำไก่มาต้มกับสมุนไพรให้แม่กิน แต่ชาวม้งจะไม่กินเครื่องในไก่ ปีกไก่ หัวไก่ ถือกันตามประเพณีไทย
งานประเพณีไทยโยนบัวบางพลีเป็นงานแห่ดอกบัวที่มีมาแต่สมัยโบราณ เป็นงานแสดงเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของชาวอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
ชนชาติที่ไม่มีประเพณีไทยวัฒนธรรม หรือชาติที่ประเพณีไทยวัฒธรรมกำลังเสื่อมโทรม ชาตินั้นใกล้จะถึงความพินาศล่มจม
ชาติที่มีประเพณีวัฒนธรรม พลเมืองย่อมมีนิสัยรักความประณีต เช่นความเรียบร้อยของบ้านเมืองและเครื่องแต่งกาย
การส่วงเฮือหรือแข่งเรือเป็นประเพณีไทยที่ปฎิบัติกันมาตั้งนานนับหลายชั่วอายุคน ประเพณีไทยนี้แทนที่จะลดความนิยมลงตามเวลาเหมือนประเพณีอื่นๆ
ประเพณีไทยการเวียนเทียนกลางกว๊านพระเยา โดยเริ่มมีการเวียนเทียนครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ หลังจากได้มีการอัญเชิญพระพุทธรูป(หลวงพ่อศิลา)

ชนิดข้อมูล
คำค้น
หมวดหมู่
พื้นที่
ประเพณีไทยคนไทยเราที่รักชาติ รักแผ่นดิน รักมรดกของบรรพบุรุษที่สร้างมาด้วยเลือดเนื้อ ประเพณีไทย

ประเพณีไทย

ประเพณีไทย

ประเพณีไทย

ประเพณีไทย

ประเพณีไทย


 
ประเพณีไทย

พระใหม่

ติดต่อโทร 093-275-7474  เสื้อยืดมือสอง