Password
Username
logo
เพื่อความสะดวกในการเลือกชมสถานที่ท่องเที่ยวคุณสามารถเลือกสถานที่ท่องเที่ยวตามพื้นที่ต่างๆได้

ท่องเที่ยว:สถานที่ท่องเที่ยวไทย มหัศจรรย์ด้ามขวานทอง ศิลป์แผ่นดิน ใต้ฟ้าพระบารมี

บ้านดำนางแลจึงเหมือนเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะ ประเพณีไทย ที่มีค่ายิ่ง
พระเครื่อง หรือพระพิมพ์ ซึ่งจัดว่าเป็นไฮไลท์ของที่นี่คือ ชุดเบญจภาคีอันโด่งดังอันประกอบด้วยพระสำคัญ 5 องค์
สมัยทวารวดี ชาวบ้านเชียงบางคนขณะที่ขุดหลุมบ้าน หรือขุดดินเพื่อทำสวนครัวในหมู่บ้านเชียง พบเสมาหินหลักเป็นรูปกลีบบัว
ประเพณีไทยวัฒนธรรมไทย เป็นสิ่งสำคัญมาก ประเพณีวัฒนธรรมไม่เป็นเครื่องหมายภายนอก ไม่เป็นแต่เพียงสิ่งซึ่งจะอวดโลกว่าเราเป็นชาติเจริญเท่านั้น ประเพณีวัฒนธรรม
งานที่พ่อขุนรามคำแหงทรงสนพระทัยยิ่งอยู่อีกอย่างหนึ่ง คือ เรื่อง ตวงบ้าน ตวงเมือง ตวงหมายความว่าตั้ง โดยวิธีให้ช้างให้ม้า ให้ปั่ว
พ่อขุนรามคำแหงได้ทรงคิดตัวหนังสือไทย ซึ่งเรียกว่า ลายเสือไทย เมื่อเราได้พิเคราะห์ดู ลายเสือไท นี้แล้ว จะเห็นได้ว่า เป็นความคิดที่ก้าวหน้าอย่างแปลกประหลาดมหัศจรรย์
วันมาฆบูชา หมายถึง การบูชา ตรงกับวันเพ็ญ เดือนมาฆะ(ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓) นับเป็นวันพิเศษที่เกิดเหตุการณ์สำคัญทางพระพุทธศาสนา
ในสมัยก่อนในประเพณีไทยพิธีไหว้ครู ศิษย์จะนำ หญ้าแพรก ข้าวตอก ดอกมะเขือ เป็นดุจเครื่องสักการะไปมอบให้ครู ไม่จำเป็นต้องเอาดอกกล้วยไม่
คือทานที่ถวายแก่สงฆ์ หาได้เจาะจงถวายแก่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งไม่ มีวิธีที่จะถวายดังนี้ เมื่อจะนิมนต์พระไปรับสังฆทานสักกี่รูปก็ตาม
เรื่องราวของนิทานพื้นบ้านประจำถิ่น นางอุสา-ท้าวบารส เมื่อมาผสานกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่ยาวนานต่อเนื่องย้อนไปกว่า ๓,๐๐๐ ปี
พระธาตุนาดูน ที่เชื่อกันว่าอานิสงส์ที่ได้รับคือ เพิ่มพูนบารมี
โบราณสถานที่สำคัญคือ เจดีย์วัดหัวข่วงมีลักษณะ ทรงปราสาท

ชนิดข้อมูล
คำค้น
หมวดหมู่
พื้นที่
ประเพณีไทยคนไทยเราที่รักชาติ รักแผ่นดิน รักมรดกของบรรพบุรุษที่สร้างมาด้วยเลือดเนื้อ ประเพณีไทย

ประเพณีไทย

ประเพณีไทย

ประเพณีไทย

ประเพณีไทย

ประเพณีไทย


 
ประเพณีไทย

พระใหม่

ติดต่อโทร 093-275-7474  เสื้อยืดมือสอง