Password
Username
logo
เพื่อความสะดวกในการเลือกชมสถานที่ท่องเที่ยวคุณสามารถเลือกสถานที่ท่องเที่ยวตามพื้นที่ต่างๆได้

ท่องเที่ยว:สถานที่ท่องเที่ยวไทย มหัศจรรย์ด้ามขวานทอง ศิลป์แผ่นดิน ใต้ฟ้าพระบารมี

งานเทศกาลอาหารที่น่าสนใจของที่นี่ คือ งานม่อฮ่อมล้อมสะโตก และประเพณีไทยสงกรานต์จังหวัดแพร่
ผีที่ล่วงลับไปจะให้ภัยต่างๆ ของที่ทำในพิธีสารทนี้เรียกว่า กระยาสารท ซึ่งแปลว่า อาหารที่ทำในฤดูสารท
กลับครัวเรือนไทย ตำลึงเข้าไปอยู่ในจานอาหารพื้นบ้านหลายชนิด
ส่วนผลกระทกรก หรือ เสาวรส ได้ชื่อว่าเป็นสมุนไพรคลายเครียดตัวจริง

ชนิดข้อมูล
คำค้น
หมวดหมู่
พื้นที่
ประเพณีไทยคนไทยเราที่รักชาติ รักแผ่นดิน รักมรดกของบรรพบุรุษที่สร้างมาด้วยเลือดเนื้อ ประเพณีไทย

ประเพณีไทย

ประเพณีไทย

ประเพณีไทย

ประเพณีไทย

ประเพณีไทย


 
ประเพณีไทย

พระใหม่

ติดต่อโทร 093-275-7474  เสื้อยืดมือสอง