Password
Username
logo
เพื่อความสะดวกในการเลือกชมสถานที่ท่องเที่ยวคุณสามารถเลือกสถานที่ท่องเที่ยวตามพื้นที่ต่างๆได้

ท่องเที่ยว:สถานที่ท่องเที่ยวไทย มหัศจรรย์ด้ามขวานทอง ศิลป์แผ่นดิน ใต้ฟ้าพระบารมี

พระอู่ทองท้องช้าง จากข้อมูลในหนังสือ ศิลปะในประเทศไทยที่ประพันธ์โดยศาสตราจารย์ หม่อมเจ้า สุภัทรดิส ดิสสกุล ทำให้ทราบว่าศิลปะแบบอู่ทองนั้นเกิดขึ้นในดินแดนภาคกลาง

ชนิดข้อมูล
คำค้น
หมวดหมู่
พื้นที่

ประเพณีไทย

ประเพณีไทย

ประเพณีไทย

ประเพณีไทย

ประเพณีไทย


 
ประเพณีไทย

พระใหม่

ติดต่อโทร 093-275-7474  เสื้อยืดมือสอง