Password
Username
logo
ประเพณีไทย พิธีตั้งราด ชาวปักษ์ใต้
ประเพณีไทย พิธีตั้งราด ชาวปักษ์ใต้

ประเพณีไทย พิธีตั้งราด ชาวปักษ์ใต้

ประเพณีไทย

ประเพณีไทยเกี่ยวกับการเกิดเป็นประเพณีที่สำคัญประเพณีหนึ่งของชาวปักษ์ใต้ได้ยึดถือและปฎิบัติกันมาเป็นเวลานาน มีข้อปฎิบัติหลายขั้นตอน และมีความเชื่อต่างๆมากมาย

หนึ่งในประเพณีไทยเกี่ยวกับการเกิดของชาวปักษ์ใต้ คือ พิธีตั้งราด ซึ่งจะทำในขณะที่ผู้หญิงผู้ตั้งครรภ์เจ็บท้องใกล้คลอดโดยหมอตำแยจะทำพิธีราด หรือ ตั้งราด โดยเชิญครูหมอตายายของผู้ที่จะคลอดของหมอตำแย และสามีของหญิงที่จะคลอดให้มาช่วยอำนวย ให้ลูกตกรกตาม คือพอคลอดลูกออกมาแล้วให้รกออกมาทันที ไม่ติดค้างอยู่ในท้องหรือตกเลือด
ประเพณีไทยการตั้งราด โดยปรกติจะมีราด ๓ ราด คือ ราดของสามีของหญิง ราดของหญิงที่จะคลอด และราดของหมอตำแย ภาชนะสำหรับใส่ราด เรียกว่า สอบราด เป็นกระสอบใบเล็กๆ เครื่องบูชาที่ใส่ในสอบราดแต่ละใบมีด้ายดิบ ๓ ใจ ด้ายเหล่านี้จะคดงอเป็นปุ่มเป็นปมไม่ได้ เพราะถ้าเป็นเช่นนั้น เชื่อว่าจะทำให้คลอดยาก ด้ายดิบในราดพ่อและราดแม่เมื่อเสร็จพิธีใช้สำหรับพันรอบก้อนเส้าและผูกเปลให้เด็กด้วย หมาก ๓ คำ พลู ๓ ใบ ข้าสาร ๑ ขัน ๑ ป้อย ๑ กำ และ ๑ หยิบมือ เงิน ๑ เหรียญ เทียนไข ๑ เล่ม จัดราดเสร็จแล้ว หมอตำแยจะนำราดทั้งสามไปวางที่หัวนอนของหญิงที่จะคลอดแล้ว กาดตายาย หรือเชิญตายาย ด้วยการจุดธูปเทียนที่ราดทั้งสาม แล้วร้องเชิญตายายโดยออกชื่อตายายทุกคนที่นับถือเป็นทำนองว่า วันนี้เป็นวันดี ได้ตั้งราดเพื่อเชิญ แม่เฒ่า พ่อเฒ่า พ่อหมอ และพ่อครูมากิน หมากพูล และรับเครื่องบูชาทั้งหลายที่เตรียมมานี้ แล้วช่วยกันให้พร คุ้มภัยและระวังรักษาในการคลอดของแม่แดงให้เป็นไปด้วยความปลอดภัยทั้งแม่และลูก
ประเพณีพิธีเกี่ยวกับราดมีพิเศษออกไปอีก คือ พิธีเติมราด หรือ เติมเบี้ยราด ประเพณีไทยพิธีนี้จะกระทำก็ต่อเมื่อเกิดกรณีที่ทารกนั้นคลอดออกมาผิดปรกติ เช่น เด็กเอาเท้าออกหรือหงายหน้าออกมา ในกรณีเช่นนี้ เจ้าของบ้านจะต้องนำเงินมาเพิ่มในกระสอบราดทั้ง ๓ ที่ เรียกว่า เติมราด จะเพิ่มเป็นจำนวนเท่าใดก็ได้ แต่ต้องให้เท่ากันทั้ง ๓ ที่ เงินที่เพิ่มนี้หมอตำแยจะต้องรับไปทั้งหมด จะคืนให้ไม่ได้ เชื่อกันว่าถ้าทารกที่คลอดหงายหน้าออกมา เท่ากับว่าทารกคนนั้นชี้หน้าหมอตำแย หมอตำแยจะตายเร็วให้มีการแก้เคล็ดโดยให้เอาฝาหม้อดินเผาตบหน้าทารกเสีย จะได้ไม่ประสบเคราะห์กรรม
หลังจากตั้งราดแล้ว หมอจะเสกน้ำให้กินเพื่อให้คลอดง่ายและคลายอาการเจ็บปวด ปรกติมักจะให้พ่อเป็นผู้ทำเองโดยตักน้ำมาขันหนึ่ง จุดเทียนมาเล่มหนึ่งเวียนเทียนรอบขันเป็นทักษิณาวรรต ให้น้ำตาเทียนหยดลงในขัน แล้วเอาหัวแม่มือแตะน้ำในขันพร้อมบริกรรมคาถาเสกน้ำ

ท่องเที่ยว:สถานที่ท่องเที่ยวไทย มหัศจรรย์ด้ามขวานทอง ศิลป์แผ่นดิน ใต้ฟ้าพระบารมี


ผู้ประกาศ
สถานที่
นครศรีธรรมราช
ความประทับใจ
วันลงประกาศ
12 ม.ค. 2556
(N) Latitude
8.58109
(E) Longitude
99.78540


อนึ่งทราบในพระราชหฤทัยว่า การพระราชทานเบี้ยหวัดนี้ เป็นมงคลอันใหญ่
มีพระราชกำหนดและบทพระอัยการสำหรับประเทศกรุงสยาม แต่ครั้งกรุงเทพทวาราวดีกรุงศรีอยุธยา
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยประสูติแต่สมเด็จพระศรีสุลาลัย (เจ้าจอมมารดาเรียม)
วันมาฆบูชา หมายถึง การบูชา ตรงกับวันเพ็ญ เดือนมาฆะ(ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓) นับเป็นวันพิเศษที่เกิดเหตุการณ์สำคัญทางพระพุทธศาสนา
วันพืชมงคล หรือวันพระราชพิธีพระนังคัลแรกนาขวัญ เป็นประเพณีไทยพระราชพิธีที่มีการสืบทอดกันมาแต่โบราณ
ประเพณีไทยพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกนั้น มีมาตั้งแต่สมัยโบราณดังที่ปรากฎหลักฐานในหลักศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราชว่า
ระเบง เป็นประเพณีไทยการเล่นของหลวงอย่างหนึ่งใน ๕อย่าง คือ ๑.ระเบง ๒.โมงครุ่ม ๓.กุลาตีไม้ ๔.แทงวิสัย และ ๕.กระอั้วแทงควาย
การเรียนสิละ ได้รับความนิยมเรียนกันมาก เพราะถือว่าการเรียนสิละเป็นวิชาที่จำเป็นสำหรับลูกผู้ชายทั่วไป
ในปัจจุบันนี้เมื่อมีคนตาย ปัญหาแรกก็คือจะตั้งศพสวดที่วัดไหน ซึ่งในสมัยก่อนนิยมตั้งศพไว้ที่บ้าน
ประเพณีไทยมอบกุญแจเมืองที่ลานพลับพลาเจษฎาบดินทร์ตรงศาลาเฉลิมไทยเก่า มีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ และเป็นประเพณีไทยหรือเป็นประเพณีที่เรารับมาจากชาติตะวันตก
Please signin or signup

 
ประเพณีไทย ประเพณีไทย แผ่นดินสยามจงหวงแหนความเป็นไทยจวบจนชีวิตหาไม่ แทนคุณแผ่นดิน