Password
Username
logo
ประเพณีไทยการเล่นเทิงบ้องกลองยาวหรือเถิดเทิง
ประเพณีไทย การเล่นเทิงบ้องกลองยาวหรือเถิดเทิง

ประเพณีไทยการเล่นเทิงบ้องกลองยาวหรือเถิดเทิง

ประเพณีไทยการเล่นเทิงบ้องกลองยาวหรือเถิดเทิง มีผู้เล่าให้ฟังเป็นเชิงสันนิษฐานว่าเป็นของพม่านิยมเล่นกันมาก่อน เมื่อครั้งพม่ามาทำสงครามกับไทยในสมัยกรุงธนบุรี หรือสมัยตันกรุงรัตนโกสินทร์ เวลาพักรบ พวกทหารพม่าก็เล่นสนุกสนานกันด้วยการเล่นต่างๆ ซึ่งทหารพม่าบางพวกก็เล่นกลองยาว
พวกไทยเราได้เห็นก็จำมาเล่นกันบ้าง ยังมีเพลงดนตรีเพลงหนึ่ง ซึ่งดนตรีไทยเรานำมาใช้บรรเลง มีทำนองบรรเลงเป็นทำนองเพลงพม่า เรียกกันมาแต่เดิมว่า เพลงพม่ากลองยาว ต่อมาได้มีผู้ปรับเป็นเพลงระบำ กำหนดให้ผู้รำแต่งตัวใส่เสื้อนุ่งโสร่งตาศรีษะโพกผ้าสีชมพู(หรือสีอื่นๆบ้าง ตามแต่จะให้สีสลับกันเห็นสวยอย่างแบบระบำ) มือถือขวานออกมาร่ายรำเข้ากับจังหวะเพลงที่กล่าวนี้ จึงเรีกเพลงนี้กันอีกชื่อหนึ่งว่า เพลงพม่ารำขวาน

อีกความหนึ่งมีผู้เล่าว่า การเล่นเทิงบ้องกลองยาวนี้ เพิ่งมีเข้ามาในเมืองไทย เมื่อสมัยรัชกาลที่ ๔ กรุงรัตนโกสินทร์นี้เอง กล่าวคือ มีชาวพม่าพวกหนึ่งนำเข้ามาในรัชกาลนั้น ยังมีบทร้องกราวรำยกทัพพม่า ในการแสดงละครเรื่องพระอภัยมณี ตอนเก้าทัพ ซึ่งนิยมเล่นกันมาแต่ก่อน สังเกตดูก็เป็นตำนานอยู่บ้าง คือร้องกันว่า

ทฺงเลงๆ                   ทีนี้จะเห่พม่าใหม่
ตกมาเมืองไทย         มาเป็นผู้ใหญ่ตีกลองยาว
ตีว่องตีไวตีได้จังหวะ  ที่นี้จะกะเป็นเพลงกราว
เลื่องชื่อลือฉาว          ตีกลองยาวสลัดไดฯ

เมื่อชาวไทยเราเห็นเป็นการเล่นที่สนุกและเล่นได้ง่าย ก็เลยนิยมเล่นกันแพร่หลายไปแทบทุกหัวบ้านหัวเมือง สืบมาจนเป็นประเพณีไทย เท่าทุกวันนี้ กลองยาวที่เล่นกันในวงหนึ่งๆ มีเล่นกันหลายลูก มีสายสะพายเฉลียงบ่าของผู้ดี ลักษณะรูปร่างของกลองขึงหน้าด้านเดียวอีกข้างหนึ่งเป็นหางยาวบานปลาย เหมือนกับกลองยาวของชาวเชียงใหม่ แต่กลองยาวของชาวเชียงใหม่เป็นกลองยาวจริงๆยาวถึงประมาณ ๒ วา ส่วนกลองยาวที่เล่นกันนี้ ยาวเพียงประมาณ ๓ ศอกเท่านั้น ซึ่งสั้นกว่าของเชียงใหม่มาก ทางภาคอีสานเรียกกลองชนิดนี้ว่า กลองหาง

ท่องเที่ยว:สถานที่ท่องเที่ยวไทย มหัศจรรย์ด้ามขวานทอง ศิลป์แผ่นดิน ใต้ฟ้าพระบารมี


ผู้ประกาศ
สถานที่
เชียงใหม่
ความประทับใจ
วันลงประกาศ
17 พ.ย. 2556
(N) Latitude
13.72342
(E) Longitude
100.47623


ตามประวัติในหนังสือการละเล่นของไทยของ อาจารย์ มนตรี ตราโมท กล่าวว่า ม.ร.ว. เถาะ พยัคฆเสนา ในสมัยรัชกาลที่ ๕
ประเพณีไทยชักพระ หรือภาษาถิ่นภาคใต้ว่า ลากพระ นิยมทำกันในวันแรมค่ำหนึ่ง เดือน ๑๑ คือวันออกพรรษา
นอกจากพิธีของพราหมณ์ในการโล้ชิงช้าถวายความปิติยินดีต่อองค์พระอิศวรเจ้าแล้ว ในเทวสถานหรือที่โบสถ์พราหมณ์ยังมีประเพณีไทยพิธีกระดานลงหลุม
ขนมประเพณีไทยทุกชนิดที่คิดทำขึ้น ล้วนมีความหมายเกี่ยวเนื่องกับประโยชน์ใช้สอยในชีวิต
ในวันคลอด พ่อเด็กจะฆ่าไก่เซ่นผีจากนั้นจะนำไก่มาต้มกับสมุนไพรให้แม่กิน แต่ชาวม้งจะไม่กินเครื่องในไก่ ปีกไก่ หัวไก่ ถือกันตามประเพณีไทย
งานเทศกาลอาหารที่น่าสนใจของที่นี่ คือ งานม่อฮ่อมล้อมสะโตก และประเพณีไทยสงกรานต์จังหวัดแพร่
ผีที่ล่วงลับไปจะให้ภัยต่างๆ ของที่ทำในพิธีสารทนี้เรียกว่า กระยาสารท ซึ่งแปลว่า อาหารที่ทำในฤดูสารท
กลับครัวเรือนไทย ตำลึงเข้าไปอยู่ในจานอาหารพื้นบ้านหลายชนิด
ส่วนผลกระทกรก หรือ เสาวรส ได้ชื่อว่าเป็นสมุนไพรคลายเครียดตัวจริง
Please signin or signup

 


            ประเพณีไทย คนไทยเราที่รักชาติ รักแผ่นดิน รักมรดกของบรรพบุรุษที่สร้างมาด้วยเลือดเนื้อ 

            ประเพณีไทย ล้วนเป็นของประมาณค่าทางจิตใจอย่างประมาณค่ามิได้