Password
Username
logo
พระมหาเจดีย์ชัยมงคล อลังการแห่งร้อยเอ็ด

พระมหาเจดีย์ชัยมงคล อลังการแห่งร้อยเอ็ด


พระมหาเจดีย์ชัยมงคล

พระมหาเจดีย์ชัยมงคล เป็นเจดีย์ขนาดใหญ่ที่วิจิตรพิสดารมาก กรมศิลปกรออกแบบโดยใช้ศิลปกรรมร่วมสมัยระหว่าง พระปฐมเจดีย์ภาคกลางและพระธาตุพนมภาคอีสาน ใช้งบประมาณก่อสร้างถึงปัจจุบันกว่า 3,000ล้านบาท ดำเนินการสร้างโดย พระอาจารย์ศรี มหาวีโร ซึ่งเป็นศิษย์พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต พระมหาเจดีย์ชัยมงคลสร้างในเนื้อที่ 101 ไร่ ตัวเจดีย์กว้าง 101 เมตร ยาว 101 เมตร ความสูง 101 เมตร รวมยอดทองคำเป็น 109 เมตร ใช้ทองคำหนัก 4,750 บาท หรือประมาณ 60 กิโลกรัม
พระมหาเจดีย์ชัยมงคลภายในองค์พระมหาเจดีย์แบ่งออกเป็นชั้นๆ ชั้นที่1 เป็นห้องโถงกว้างใหญ่ใช้เป็นห้องประชุมและพิธีต่างๆ ชั้นที่2 เป็นห้องโถงโอ่อ่าเช่นกัน ผนังติดตั้งรูปพระพุทธประวัติ ลวดลาย ไทยวิจิตรพิสดาร ชั้นที่3 เป็นที่ประดิษฐานรูปพระคณาจารย์ ปราชญ์อีสานในอดีต ชั้นที่4 จัดเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงวัดวาอารามสถานปฎิบัติสมถะวิปัสสนา ชั้นที่5 บันไดเวียน 119 ชั้น เป็นห้องโถงรูประฆัง 8 เหลี่ยมบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
การเดินทาง
พระมหาเจดีย์ชัยมงคล ตั้งอยู่ที่บ้านโคกกลาง ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอ เดินทางโดยรถยนต์สาย ร้อยเอ็ด-อำเภอโพนทอง-อำเภอหนองพอก ระยะทาง 62 กิโลเมตร จากตัวเมืองร้อยเอ็ด ตามทางหลวงหมายเลข 2044 และ 2136

พระเจดีย์ชัยมงคล

เครดิตรูปภาพ:beegee

 

ท่องเที่ยว:สถานที่ท่องเที่ยวไทย มหัศจรรย์ด้ามขวานทอง ศิลป์แผ่นดิน ใต้ฟ้าพระบารมี


ผู้ประกาศ
สถานที่
ร้อยเอ็ด
ความประทับใจ
วันลงประกาศ
10 ต.ค. 2558
(N) Latitude
13.72342
(E) Longitude
100.47623


สำหรับผู้ที่รักในสถาปัตยกรรม ศิลปะประเพณีไทย
ชาวต่างชาติให้ไปสัมผัส วิถีไทย ประเพณีไทย มากขึ้นตลอดเวลา
บ้านดำนางแลจึงเหมือนเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะ ประเพณีไทย ที่มีค่ายิ่ง
คำว่า ปอย แปลว่า ฉลอง คำว่า หลวง แปลว่า ใหญ่โต ฉะนั้นงานปอยหลวงจึงแปลว่า “งานฉลองที่ยิ่งใหญ่” งานปอยหลวงเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นถึงประเพณีและวัฒนธรรมอันสูงส่งของชาวพื้นเมืองในภาคเหนือ
กาหลอ เป็นงานแห่ในวันประเพณีไทยสงกรานต์ เพื่อความรื่นเริงและแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้บังเกิดเกล้าของตน
พระบรมมหาราชวัง พระบาทสมเด็จพระพุทะยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
ภาพจิตรกรรมฝาผนังแสดงเรื่องราวชาดก วิถีชีวิตตำนานพื้นบ้านประเพณีไทย
ศิลปกรรมสกุลช่างล้านน้าที่เก่าแก่กับการเดินทางไปสัมผัสกับความรุ่งเรืองของอดีต
สวนโมกขพลาราม(เดิมชื่อ วัดธารน้ำไหล) หรือสวนโมกข์ สถานที่ปฎิบัติธรรมอันเลื่องชื่อ
พระเครื่อง หรือพระพิมพ์ ซึ่งจัดว่าเป็นไฮไลท์ของที่นี่คือ ชุดเบญจภาคีอันโด่งดังอันประกอบด้วยพระสำคัญ 5 องค์
Please signin or signup

 
ประเพณีไทย ประเพณีไทย แผ่นดินสยามจงหวงแหนความเป็นไทยจวบจนชีวิตหาไม่ แทนคุณแผ่นดิน