Password
Username
logo
แหล่งธรรมล้ำค่า สวนโมกขพลาราม สุราษฎร์ธานี

แหล่งธรรมล้ำค่า สวนโมกขพลาราม สุราษฎร์ธานี


สวนโมกขพลาราม

มาถึงเมืองคนดีทั้งทีก่อนอื่นใดจึงต้องไปเยือน สวนโมกขพลาราม(เดิมชื่อ วัดธารน้ำไหล) หรือสวนโมกข์ สถานที่ปฎิบัติธรรมอันเลื่องชื่อที่ พระธรรมโกศาจารย์(พุทธทาสภิกขุ) ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2475 แม้ว่าท่านพุทธทาสภิกขุจะมรณภาพไปหลายสิบปีแล้ว แต่แนวคิดทางจิตวิญญาณของท่าน ที่สะท้อนถึงความเข้าใจอย่างลึกซึ้งใน แก่นแท้ของธรรมะ ยังสามารถข้ามผ่านพ้นกำแพงแห่งเวลา ความติด ความเชื่อ ตลอดจนความแตกต่างของชนชั้นและเชื้อชาติได้
ก้าวแรกที่เข้ามาจะสัมผัสได้ถึง ความร่มเย็นและสงบ สภาพแวดล้อมเต็มไปด้วยป่าไม้ธรรมชาติ และกลิ่นอายความสุขของมวลมนุษย์ ได้พบเห็นหญางชายวัดทำงานมาปฎิบัติธรรม และสามเณรน้อยมาบวชเรียนเพื่อศึกษาพระธรรม นักท่องเที่ยวหรือผู้มาเยือนต้องมาหยุด และอ่านคำกลอนสอนให้มีสติที่ป้ายหิน บางก็ไปซื้อ หนังสือรวบรวมคำสอนสะท้อนธรรมะของท่านพุทธทาสหลากหลายขนาดและรูปแบบ

ด้านหน้า ลานหินโค้ง เป็นลานดินเชิงเขาบนพื้นมีก้อนหินจัดวางเรียงราย เป็นเสมือนห้องรับแขก ห้องฟังธรรม และเวทีแสดงความคิดของสวนโมกข์ ถัดไปไม่ไกลนักคือ โรงมหรสพทางวิญญาณ มีภาพวาด ดวงตาที่เห็นธรรม และภาพปริศนาธรรมตามแบบพุทธคติไทยให้ได้ชมและขบคิด มีภาพแขวน นางเบ็ด หญิงสาวที่มือถือคันเบ็ดตกปลา แต่งกายด้วยกระโปรงสั้น รอบชายกระโปรงเต็มไปด้วย เบ็ด ด้านหลังเขียนเป็นคำกลอนสะท้อนปัญหาชายและหญิง จนอยากเรียกว่า สุภาษิตสอนชาย
สรรพสิ่งในสถานปฎิบัติธรรมแห่งนี้ กระตุ้นเตือนให้มนุษย์ได้รำลึกว่า การศึกษาธรรมะที่ดีที่สุด ก็คือ การนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน ดังที่ท่านพุทธทาสกล่าวไว้ว่า ไม่ต้องอาลัยอดีต ไม่ต้องพะวงอนาคต ขอให้ทำหน้าที่ของตน อย่างถูกต้องในปัจจุบัน เท่านั้น

 

ท่องเที่ยว:สถานที่ท่องเที่ยวไทย มหัศจรรย์ด้ามขวานทอง ศิลป์แผ่นดิน ใต้ฟ้าพระบารมี


ผู้ประกาศ
สถานที่
สุราษฎร์ธานี
ความประทับใจ
วันลงประกาศ
10 ต.ค. 2558
(N) Latitude
13.72342
(E) Longitude
100.47623


สำหรับผู้ที่รักในสถาปัตยกรรม ศิลปะประเพณีไทย
ชาวต่างชาติให้ไปสัมผัส วิถีไทย ประเพณีไทย มากขึ้นตลอดเวลา
บ้านดำนางแลจึงเหมือนเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะ ประเพณีไทย ที่มีค่ายิ่ง
คำว่า ปอย แปลว่า ฉลอง คำว่า หลวง แปลว่า ใหญ่โต ฉะนั้นงานปอยหลวงจึงแปลว่า “งานฉลองที่ยิ่งใหญ่” งานปอยหลวงเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นถึงประเพณีและวัฒนธรรมอันสูงส่งของชาวพื้นเมืองในภาคเหนือ
กาหลอ เป็นงานแห่ในวันประเพณีไทยสงกรานต์ เพื่อความรื่นเริงและแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้บังเกิดเกล้าของตน
พระบรมมหาราชวัง พระบาทสมเด็จพระพุทะยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
ภาพจิตรกรรมฝาผนังแสดงเรื่องราวชาดก วิถีชีวิตตำนานพื้นบ้านประเพณีไทย
ศิลปกรรมสกุลช่างล้านน้าที่เก่าแก่กับการเดินทางไปสัมผัสกับความรุ่งเรืองของอดีต
กรมศิลปกรออกแบบโดยใช้ศิลปกรรมร่วมสมัยระหว่าง พระปฐมเจดีย์ภาคกลางและพระธาตุพนมภาคอีสาน
พระเครื่อง หรือพระพิมพ์ ซึ่งจัดว่าเป็นไฮไลท์ของที่นี่คือ ชุดเบญจภาคีอันโด่งดังอันประกอบด้วยพระสำคัญ 5 องค์
Please signin or signup

 
ประเพณีไทย ประเพณีไทย แผ่นดินสยามจงหวงแหนความเป็นไทยจวบจนชีวิตหาไม่ แทนคุณแผ่นดิน