Password
Username
logo
กรุพระหมื่นล้านสุดประเมินค่า

กรุพระหมื่นล้านสุดประเมินค่า
พิพิธภัณฑ์วีอาร์ มิวเซียม คิงเพาเวอร์ กรุงเทพ

พิพิธภัณฑ์วีอาร์พิพิธภัณฑ์ของนักธุรกิจดังระดับประเทศ ซึ่งนอกจากความมีชื่อเสียงในแวดวงธุรกิจแล้ว ยังมีการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ที่งดงามและทรงคุณค่า น่าเข้าชมเป็นอย่างยิ่ง และมีมูลค่านับเป็นหมื่นล้านบาท นั้นคือ พิพิธภัณฑ์ วีอาร์ มิวเซียม ที่คิงเพาเวอร์คอมเพล็กซ์ ซอยรางน้ำ ของ คุณ วิชัย รักศรีอักษร ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทคิงเพาเวอร์
วีอาร์ มิวเซียม พิพิธภัณฑ์ที่รวบรวม จัดแสดงพระพุทธรูปและประติมากรรมเนื่องในศาสนาต่างๆที่เผยแผ่ในทวีปเอเชีย โดยเฉพาะศาสนาพุทธ พราหมณ์และฮินดู โดยเน้นไปยังกลุ่มศิลปกรรมต่างๆ ในประเทศไทย พม่า เขมร อินโดนีเซีย
เริ่มแรกคอลเลคชั่นก่อนพุทธศตวรรษที่ 19 ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากศิลปะกรีก โรมัน หรือเรียกว่า ศิลปะคันธาระ อันเป็นพระพุทธรูปรุ่นแรกของโลกซึ่งมีพระพักตร์ละม้ายเหมือนชาวยุโรป ถัดมาชมพระพุทธรูปศิลปะ ทวารวดี ซึ่งจัดได้ว่าเป็นพระพุทธรูปรุ่นแรกที่มีในประเทศไทย รวมทั้งพระพุทธรูปหาชมได้ยากที่มีอายุใกล้เคียงกันจากประเทศเพื่อนบ้าน เช่น พระพุทธรูปศิลปะชวา ศิลปะเขมร และศิลปะพุกาม
อีกด้านหนึ่งของส่วนจัดแสดงซึ่งเรียกว่า คอลเลคชั่นอุษาคเนย์ พบกับพระพุทธรูปและเทวรูปสำริดขนาดเล็กจำนวนมากในกรอบกระจก เช่น พระคเณศ พระศิวะทรงโค(อุมามเหศวร)พระวิษณุ และศาสนาพุทธมหายาน เช่น พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร นางปรัชญาปารมิตา พระวิชรสัตว์ เป็นต้น
จากนั้นชมคอลเลคชั่น  พระเครื่อง หรือพระพิมพ์ ซึ่งจัดว่าเป็นไฮไลท์ของที่นี่คือ ชุดเบญจภาคีอันโด่งดังอันประกอบด้วยพระสำคัญ 5 องค์ แต่ละองค์สวยงามไร้ที่ติ โดยเฉพาะพระสมเด็จวัดระฆัง ที่สมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทย เซียนพระห้ามพลาด
โซนสุดท้ายจัดแสดงพระพุทธรูปสกุลช่างต่างๆ ตั้งแต่ศิลปะสุโขทัย ศิลปะล้านนาหรือเชียงแสน ศิลปะอู่ทอง และศิลปะอยุธยา

ท่องเที่ยว:สถานที่ท่องเที่ยวไทย มหัศจรรย์ด้ามขวานทอง ศิลป์แผ่นดิน ใต้ฟ้าพระบารมี


ผู้ประกาศ
สถานที่
กรุงเทพมหานคร
ความประทับใจ
วันลงประกาศ
10 ต.ค. 2558
(N) Latitude
13.72342
(E) Longitude
100.47623


สำหรับผู้ที่รักในสถาปัตยกรรม ศิลปะประเพณีไทย
ชาวต่างชาติให้ไปสัมผัส วิถีไทย ประเพณีไทย มากขึ้นตลอดเวลา
บ้านดำนางแลจึงเหมือนเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะ ประเพณีไทย ที่มีค่ายิ่ง
คำว่า ปอย แปลว่า ฉลอง คำว่า หลวง แปลว่า ใหญ่โต ฉะนั้นงานปอยหลวงจึงแปลว่า “งานฉลองที่ยิ่งใหญ่” งานปอยหลวงเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นถึงประเพณีและวัฒนธรรมอันสูงส่งของชาวพื้นเมืองในภาคเหนือ
กาหลอ เป็นงานแห่ในวันประเพณีไทยสงกรานต์ เพื่อความรื่นเริงและแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้บังเกิดเกล้าของตน
พระบรมมหาราชวัง พระบาทสมเด็จพระพุทะยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
ภาพจิตรกรรมฝาผนังแสดงเรื่องราวชาดก วิถีชีวิตตำนานพื้นบ้านประเพณีไทย
ศิลปกรรมสกุลช่างล้านน้าที่เก่าแก่กับการเดินทางไปสัมผัสกับความรุ่งเรืองของอดีต
กรมศิลปกรออกแบบโดยใช้ศิลปกรรมร่วมสมัยระหว่าง พระปฐมเจดีย์ภาคกลางและพระธาตุพนมภาคอีสาน
สวนโมกขพลาราม(เดิมชื่อ วัดธารน้ำไหล) หรือสวนโมกข์ สถานที่ปฎิบัติธรรมอันเลื่องชื่อ
Please signin or signup

 
ประเพณีไทย ประเพณีไทย แผ่นดินสยามจงหวงแหนความเป็นไทยจวบจนชีวิตหาไม่ แทนคุณแผ่นดิน