Password
Username
logo
วัดหน้าพระเมรุ อยุธยา ชมพระพุทธรูปทรงเครื่อง
วัดหน้าพระเมรุ

วัดหน้าพระเมรุ อยุธยา ชมพระพุทธรูปทรงเครื่อง
ที่งดงามและใหญ่ที่สุดของกรุงศรีอยุธยา

พระพุทธนิมิต

ตั้งอยู่ริมคลองสระบัวด้านเหนือของคู่เมือง(แม่น้ำลพบุรีเก่า) ตรงข้ามกับพระราชวังหลวง มีชื่อเดิมว่า วัดเมรุราชิการาม หรือที่ผู้คนพากันเรียกจนรู้จักกันทั่วไปแล้วว่า วัดหน้าพระเมรุ เป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งของกรุงศรีอยุธยา วัดนี้ปรากฎนามเข้าไปเกี่ยวข้องกับการศึกสงคราม ระหว่างกรุงศรีอยุธยาและพม่าครั้งสำคัญ อาทิ เคยเป็นที่ตั้งพลับพลาทำสัญญาสงบศึกระหว่างสมเด็จพระมหาจักรพรรดิกับพระเจ้าหงสาวดี (บุเรงนอง) คราวสงครามช้างเผือก (ก่อนเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งแรกเพียงไม่กี่ปี)และอีกครั้งหนึ่งเมื่อเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สอง วัดหน้าพระเมรุก็เป็น ที่ตั้งค่ายของพม่า อีกจุดหนึ่งวัดนี้เป็นวัดเดียวในกรุงศรีอยุธยาที่ไม่ได้ถูกพม่าทำลายและยังคงปรากฎสถาปัตยกรรมแบบอยุธยาอยู่ในสภาพสมบูรณ์มากที่สุดในจังหวัด พระนครศรีอยุธยา
ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ แห่งราชวงศ์จักรี รัชกาลที่3 ได้มีการบูรณะปฎิสงขรณ์วัดหน้าพระเมรุ เมื่อแล้วเสร็จทรงพระราชทานนามพระพุทธรูปองค์พระประธานว่า พระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลี ศรีสรรเพชญบรมไตรโลกนาถ พระพุทธรูปองค์นี้เป็น พระพุทธรูปทรงเครื่องต้นอย่างพระกษัตริย์ ทรงเทริด(มงกุฎทรงเตี้ย) จัดว่าเป็น พระพุทธรูปทรงเครื่องทึ่งงดงามและใหญ่ที่สุด ของกรุงศรีอยุธยา
เป็นที่น่าอัศจรรย์ว่า พระพุทธรูปองค์นี้ พระองค์ทรงดำรงรอดมาได้ตลอดเวลากว่า 500 ปี ทั้งที่อยู่ท่ามกลางวิกฤติการณ์บ้านเมืองครั้งแล้วครั้งเล่า จนคนรุ่นหลังที่ได้มีโอกาสไปสักการะและชื่นชม จะไปขอพรเพื่อให้แคล้วคลาดปลอดภัย อีกทั้งยังความสูงส่งทาง ศิลปะที่บรรพชนมอบไว้ให้เป็นมรดกไทย ประเพณีไทย ในสภาพที่งดงามและสมบูรณ์อีกด้วย
การเดินทาง  วัดตั้งอยู่ริมคลองสระบัว ด้านทิศเหนือของคูเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยู่ห่างจากกรุงเทพฯประมาณ 76 กิโลเมตร

ท่องเที่ยว:สถานที่ท่องเที่ยวไทย มหัศจรรย์ด้ามขวานทอง ศิลป์แผ่นดิน ใต้ฟ้าพระบารมี


ผู้ประกาศ
สถานที่
พระนครศรีอยุธยา
ความประทับใจ
วันลงประกาศ
15 ธ.ค. 2555
(N) Latitude
13.72342
(E) Longitude
100.47623


สำหรับผู้ที่รักในสถาปัตยกรรม ศิลปะประเพณีไทย
ชาวต่างชาติให้ไปสัมผัส วิถีไทย ประเพณีไทย มากขึ้นตลอดเวลา
บ้านดำนางแลจึงเหมือนเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะ ประเพณีไทย ที่มีค่ายิ่ง
คำว่า ปอย แปลว่า ฉลอง คำว่า หลวง แปลว่า ใหญ่โต ฉะนั้นงานปอยหลวงจึงแปลว่า “งานฉลองที่ยิ่งใหญ่” งานปอยหลวงเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นถึงประเพณีและวัฒนธรรมอันสูงส่งของชาวพื้นเมืองในภาคเหนือ
กาหลอ เป็นงานแห่ในวันประเพณีไทยสงกรานต์ เพื่อความรื่นเริงและแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้บังเกิดเกล้าของตน
พระบรมมหาราชวัง พระบาทสมเด็จพระพุทะยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
ภาพจิตรกรรมฝาผนังแสดงเรื่องราวชาดก วิถีชีวิตตำนานพื้นบ้านประเพณีไทย
ศิลปกรรมสกุลช่างล้านน้าที่เก่าแก่กับการเดินทางไปสัมผัสกับความรุ่งเรืองของอดีต
กรมศิลปกรออกแบบโดยใช้ศิลปกรรมร่วมสมัยระหว่าง พระปฐมเจดีย์ภาคกลางและพระธาตุพนมภาคอีสาน
สวนโมกขพลาราม(เดิมชื่อ วัดธารน้ำไหล) หรือสวนโมกข์ สถานที่ปฎิบัติธรรมอันเลื่องชื่อ
Please signin or signup

 
ประเพณีไทย ประเพณีไทย แผ่นดินสยามจงหวงแหนความเป็นไทยจวบจนชีวิตหาไม่ แทนคุณแผ่นดิน