Password
Username
logo
กระยาสารท อาหารที่ทำในประเพณีไทยวันสารท

กระยาสารท อาหารที่ทำในประเพณีไทยวันสารท

ที่เรียกว่า สารท ปทานุกรมบอกว่า เป็นชื่อฤดูในระหว่างฤดูฝนกับฤดูหนาวคือฤดูใบไม้ร่วง เป็นอันตกอยู่ในปลายเดือน ๑๐ เราจึงเรียกกันว่าเป็นฤดูสารท และเป็นประเพณีไทยพิธีทำบุญกลางปีของไทย เรียกว่าทำบุญวันสารท ชาวชาติภูไทยเรียกว่าทำบุญข้าวสาด ชาวอีสานเรียกว่า ทำบุญข้าวสาก แต่เขาเริ่มทำกลางเดือน ๑๐ เพราะถือกันว่าในวันกลางเดือนสิบนี้เป็นวันผีญาติ หรือมิใช่ญาติมาคอยรับอาหารที่ทำกันในคราวนี้ เมื่อผู้ใดไม่ทำบุญข้าวสากถือว่าผู้นั้นขาดความกตัญญูต่อบิดามารดาและญาติพี่น้องที่ล่วงลับไป และจะได้รับความเดือดร้อน เพราะผีที่ล่วงลับไปจะให้ภัยต่างๆ ของที่ทำในประเพณีไทยพิธีสารทนี้เรียกว่า กระยาสารท ซึ่งแปลว่า อาหารที่ทำในฤดูสารท กระยาสารทนี้เห็นจะเนื่องมาจาก ข้าวมธุปายาส ซึ่งเขาใช้ข้าว น้ำตาล น้ำนมผสมกัน แต่ข้าวมธุปายาสนี้เขาทำกันไม่กำหนดเฉพาะในฤดูสารท บางทีเขาทำกินกันเอง เช่นที่นางสุชาดาหุงถวายพระพุทธเจ้าก็ทำถวายในเดือนหก และเศรษฐีขี้เหนียว ตามเรื่องก็ว่าหุงข้าวปายาสกินเอง ดังนั้นกระยาสารทถึงแม้จะทำเฉพาะในพิธีสารทสิ้นเดือนสิบ แต่ก็น่าจะเอาแบบอย่างมาจากมธุปยาสนั่นเอง มธุปายาสเป็นอาหารของชาวอินเดีย เมื่อมาตกเป็นของไทยก็ต้องมีเปลี่ยนแปลงไปบ้าง และเมื่อมาทำกันในฤดูสารทก็เลยเรียกกันว่า กระยาสารท

ท่องเที่ยว:สถานที่ท่องเที่ยวไทย มหัศจรรย์ด้ามขวานทอง ศิลป์แผ่นดิน ใต้ฟ้าพระบารมี


ผู้ประกาศ
สถานที่
กรุงเทพมหานคร
ความประทับใจ
วันลงประกาศ
9 ธ.ค. 2555
(N) Latitude
13.72472
(E) Longitude
100.63307


ตามประวัติในหนังสือการละเล่นของไทยของ อาจารย์ มนตรี ตราโมท กล่าวว่า ม.ร.ว. เถาะ พยัคฆเสนา ในสมัยรัชกาลที่ ๕
เมื่อชาวไทยเราเห็นเป็นการเล่นที่สนุกและเล่นได้ง่าย ก็เลยนิยมเล่นกันแพร่หลายไปแทบทุกหัวบ้านหัวเมือง สืบมาจนเป็นประเพณีไทย เท่าทุกวันนี้
ประเพณีไทยชักพระ หรือภาษาถิ่นภาคใต้ว่า ลากพระ นิยมทำกันในวันแรมค่ำหนึ่ง เดือน ๑๑ คือวันออกพรรษา
นอกจากพิธีของพราหมณ์ในการโล้ชิงช้าถวายความปิติยินดีต่อองค์พระอิศวรเจ้าแล้ว ในเทวสถานหรือที่โบสถ์พราหมณ์ยังมีประเพณีไทยพิธีกระดานลงหลุม
ขนมประเพณีไทยทุกชนิดที่คิดทำขึ้น ล้วนมีความหมายเกี่ยวเนื่องกับประโยชน์ใช้สอยในชีวิต
ในวันคลอด พ่อเด็กจะฆ่าไก่เซ่นผีจากนั้นจะนำไก่มาต้มกับสมุนไพรให้แม่กิน แต่ชาวม้งจะไม่กินเครื่องในไก่ ปีกไก่ หัวไก่ ถือกันตามประเพณีไทย
งานเทศกาลอาหารที่น่าสนใจของที่นี่ คือ งานม่อฮ่อมล้อมสะโตก และประเพณีไทยสงกรานต์จังหวัดแพร่
กลับครัวเรือนไทย ตำลึงเข้าไปอยู่ในจานอาหารพื้นบ้านหลายชนิด
ส่วนผลกระทกรก หรือ เสาวรส ได้ชื่อว่าเป็นสมุนไพรคลายเครียดตัวจริง
Please signin or signup

 


            ประเพณีไทย คนไทยเราที่รักชาติ รักแผ่นดิน รักมรดกของบรรพบุรุษที่สร้างมาด้วยเลือดเนื้อ 

            ประเพณีไทย ล้วนเป็นของประมาณค่าทางจิตใจอย่างประมาณค่ามิได้