Password
Username
logo
ประเพณีไทย ชักพระ เทโวโรหนสูตร ภาคใต้
ประเพณีไทย ชักพระ

ประเพณีไทย ชักพระ เทโวโรหนสูตร ภาคใต้


ประเพณีไทยภาคใต้

เดือนสิบเอ็ดเสร็จสิ้นพระพรรษา พวกชาวนาอึงอื้อลือไสว
ชวนมาลากพระกันสนั่นไป  ประเพณีไทยดั้งเดิมเริ่มขึ้นมา
คุม(ประโคม)พระทั้งสามคืนเสียงชื่นฉ่ำ ถึงแรมค่ำลากพระแห่แน่นักหนา
คนเฒ่าแก่มาวัดด้วยศรัทธา หนุ่มสาวเล่าก็มากันหลายคน

กลอนชาวบ้านบทนี้ บอกถึงประเพณีไทยชักพระของชาวภาคใต้ซึ่งนิยมทำกันทั่วไปในภาคใต้ การเล่นเพลงเรือของภาคใต้เกิดขึ้นจากประเพณีไทยชักพระนี้เอง
ประเพณีไทยชักพระ หรือภาษาถิ่นภาคใต้ว่า ลากพระ นิยมทำกันในวันแรมค่ำหนึ่ง เดือน ๑๑ คือวันออกพรรษา และบางแห่งนิยมทำกันในเดือน ๕ บ้าง แต่ไม่นิยมทำกันทั่วไป การชักพระถือคติมาจาก เทโวโรหนสูตร คือการเสด็จจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ของพระพุทธเจ้า หลังจากเสด็จโปรดพุทธมารดาที่ภาคกลางนิยมทำบุญตักบาตรเทโวกันนั่นเอง
การชักพระของชาวภาคใต้มีสองแบบคือ ชักพระทางบก หรือที่ชาวภาคใต้เรียกสั้นๆว่า พระบก คือลากไปตามถนน สำหรับวัดที่อยู่ใกล้ถนนและห่างจากแม่น้ำลำคลองหรือทะเล กับชักพระทางน้ำ หรือที่ชาวภาคใต้เรียกว่า พระน้ำ คือลากไปตามแม่น้ำลำคลองหรือทะเล สำหรับวัดที่อยู่ใกล้น้ำ พาหนะที่ประดิษฐานพระพุทธรูปทั้งสองแบบ เขาเรียกว่า เรือพระ เหมือนกัน ทั้งๆที่การชักพระทางบกไม่ได้อาศัยเรือเหมือนการชักพระทางน้ำเลย
การเตรียมเรือพระนั้นกระทำกันอย่างประณีตบรรจง เพื่อประกวดประขันความงามกัน เรือพระบกสร้างเป็นนั่งร้านรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส เขาเรียก ร้านม้า มีแผงกันทั้งสี่ด้าน ร้านม้านี้สร้างลงบนท่อนไม้สี่เหลี่ยมสองท่อน ซึ่งทำหน้าที่เป็นล้อเลื่อน มีหัวเป็นรูปพญานาค หางพญานาค เพื่อให้เหมือนกับภาพที่เสด็จลงจากสวรรค์ บนร้านม้าเป็นที่ประดิษฐานบุษากซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปอีกทีหนึ่ง ชาวภาคใต้เรียกบุษบกว่า ยอดนม ซึ่งประดับประดาอย่างสวยงามแบบเรือนยอด ส่วนเรือพระทางน้ำทำง่ายหน่อย คือไม่ต้องมีร้านม้าเพราะใช้เรือขนาดใหญ่ หรือขนาดเล็ก แต่ขนานกันเข้า ๒ ลำแทน คงมีแต่บุษบกซึ่งมีรูปอย่างเดียวกับบุษบกของเรือพระบก
การชักพระทางบก ใช้เชือกผูกที่ล้อเลื่อนทั้งสอง และลากเลื่อนโดยแรงคนแต่ปัจจุบันนี้คงหาคนลากได้ยากกระมัง จึงใช้รถยนต์เป็นร้านแทนม้าแทนเพราะสะดวกดีติดเครื่องขับฉิวไปเลยโดยไม่ต้องรอคนมาชักลากอย่างแต่ก่อนแล้ว ส่วนการชักพระทางน้ำนั้นใช้เรือพายชัก แต่เดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปแล้วเหมือนกัน คือใช้เรือยนต์แทน เลยไม่ต้องมีเรือพายชักอย่างแต่ก่อน ความสนุกอย่างแต่ก่อนจึงน้อยไป
ที่กล่าวว่า เพลงเรือเกิดจากประเพณีไทยชักพระ ก็เพราะการชักพระทางบกก็ดีทางน้ำก็ดี ต้องใช้แรงคนและต้องมีแรงคนมากๆออกแรงพร้อมๆกันด้วย จึงจะชักไปการที่จะให้คนจำนวนมากๆลากสิ่งเดียวกันและให้ออกแรงพร้อมๆกันได้ ก็จำต้องมีเครื่องบอกจังหวะจะโคน เช่นเดียวกับที่ลากซุงใหญ่ๆ มักออกเสียงบอกจังหวะว่า ฮุย เล ฮุย การชักพระทางบกก็ดี การชักพระทางน้ำก็ดี ก็ต้องมีเครื่องบอกจังหวะอย่างเดียวกันนี้ ต่อมาจึงมีผู้คิดเป็นเพลงเรือขึ้น เพลงเรือจึงมีทั้งของผู้ชักพระทางบก และของผู้ชักพระทางน้ำ

ท่องเที่ยว:สถานที่ท่องเที่ยวไทย มหัศจรรย์ด้ามขวานทอง ศิลป์แผ่นดิน ใต้ฟ้าพระบารมี


ผู้ประกาศ
สถานที่
พัทลุง
ความประทับใจ
วันลงประกาศ
17 พ.ย. 2556
(N) Latitude
13.72342
(E) Longitude
100.47623


ตามประวัติในหนังสือการละเล่นของไทยของ อาจารย์ มนตรี ตราโมท กล่าวว่า ม.ร.ว. เถาะ พยัคฆเสนา ในสมัยรัชกาลที่ ๕
เมื่อชาวไทยเราเห็นเป็นการเล่นที่สนุกและเล่นได้ง่าย ก็เลยนิยมเล่นกันแพร่หลายไปแทบทุกหัวบ้านหัวเมือง สืบมาจนเป็นประเพณีไทย เท่าทุกวันนี้
นอกจากพิธีของพราหมณ์ในการโล้ชิงช้าถวายความปิติยินดีต่อองค์พระอิศวรเจ้าแล้ว ในเทวสถานหรือที่โบสถ์พราหมณ์ยังมีประเพณีไทยพิธีกระดานลงหลุม
ขนมประเพณีไทยทุกชนิดที่คิดทำขึ้น ล้วนมีความหมายเกี่ยวเนื่องกับประโยชน์ใช้สอยในชีวิต
ในวันคลอด พ่อเด็กจะฆ่าไก่เซ่นผีจากนั้นจะนำไก่มาต้มกับสมุนไพรให้แม่กิน แต่ชาวม้งจะไม่กินเครื่องในไก่ ปีกไก่ หัวไก่ ถือกันตามประเพณีไทย
งานเทศกาลอาหารที่น่าสนใจของที่นี่ คือ งานม่อฮ่อมล้อมสะโตก และประเพณีไทยสงกรานต์จังหวัดแพร่
ผีที่ล่วงลับไปจะให้ภัยต่างๆ ของที่ทำในพิธีสารทนี้เรียกว่า กระยาสารท ซึ่งแปลว่า อาหารที่ทำในฤดูสารท
กลับครัวเรือนไทย ตำลึงเข้าไปอยู่ในจานอาหารพื้นบ้านหลายชนิด
ส่วนผลกระทกรก หรือ เสาวรส ได้ชื่อว่าเป็นสมุนไพรคลายเครียดตัวจริง
Please signin or signup

 


            ประเพณีไทย คนไทยเราที่รักชาติ รักแผ่นดิน รักมรดกของบรรพบุรุษที่สร้างมาด้วยเลือดเนื้อ 

            ประเพณีไทย ล้วนเป็นของประมาณค่าทางจิตใจอย่างประมาณค่ามิได้